Algemene voorwaarden Sterrenberg Verhuur

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of opdrachtbevestigingen, hoe ook genaamd, van Richard Sterrenberg Verhuur.
  2. Op- en afbouw/levering/afhalen en retourneren op werkdagen tijdens kantooruren. Er gelden toeslagen buiten kantooruren, in weekenden en op feestdagen. Deze toeslag wordt berekend op basis van de aanvraag.
  3. Het terrein dient goed bereikbaar te zijn met een vrachtwagen.
  4. Het opbouwen en afbreken van de gehuurde materialen worden door onze eigen medewerkers verzorgd. Wachturen en vertragingen kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
  5. Het beplakken, beschilderen of ander zins bewerken van onze gehuurde materialen is verboden. Kosten voor verwijderen, vernieuwen of schoonmaken zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
  6. De opdrachtgever is tot aan het moment dat de gehuurde materialen weer door Richard Sterrenberg verhuur in ontvangst zijn genomen aansprakelijk voor alle schade aan de gehuurde materialen, waaronder ook schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
  7. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat op de locatie grondpennen (indien van toepassing) e.d. gebruikt kunnen worden van minimaal 100 cm. Tevens is Richard Sterrenberg Verhuur niet aansprakelijk voor schade aan gas/elektra en/of waterleidingen door het gebruik van grondpennen. Een tekening van ondergrondse kabels en leidingen van de locatie kunt u opvragen bij de desbetreffende gemeente.
  8. Verzekering is niet opgenomen in offerte.
  9. Bij annulering van de opdracht door welke omstandigheden dan ook wordt er 30 % van het totaalbedrag in rekening gebracht.
  10. Betaling 100% voor levering, u ontvangt hiervoor een factuur per mail.